Wielkopolski Ośrodek Wędkarski RYBAK sp. z o.o.

******

64-360 Zbąszyń, Nowa Wieś Zbąska 2 mobile: 693 401 817

Bank PKO BP 50 1020 4144 0000 6102 0121 7603 Nip: 595 – 14 – 50 – 254 Regon 301035971

www.rybak24.pl adres mailowy:  kontakt@rybak24.pl

Dostępny też jest nowy dodatkowy kanał sprzedaży :
Można też kupic zezwolenie wędkarskie o dowolnej porze w dowolnym miejscu, za pomocą systemu Zimorodek.plZARZĄDZENIA NR 1/2021

                            Wielkopolskiego Ośrodka Wędkarskiego Rybak Sp. z o.o.

1. Wprowadza się zakaz połowu ryb wszystkimi narzędziami połowowymi, z pominięciem przestaw węgorzowych na ciekach oraz, miroży i żaków na jeziorach, w okresie od 15.04.2020 – 15.10.2020 lub do odwołania z pominięciem odłowów kontrolnych wyznaczonych indywidualnie przez zarząd spółki. Odłowy będą prowadzone tylko na podstawie wymagań zawartych w umowach użytkowania obwodów rybackich i będą miały charakter kontrolny, a nie gospodarczy.

Nie stosowanie się do powyższych zasad, osób dokonujących odłowy ryb, skutkować będzie, zabezpieczeniem sieci z ich przepadkiem i zwrotem do siedziby spółki, oraz cofnięciem pełnomocnictwa do dokonywania odłowów.

2. Wprowadza się ULGI TYLKO DLA ZEZWOLEŃ SEZON – ( CAŁY ROK) przy zakupie zezwoleń wędkarskich jak poniżej – CENĘ ZNIŻKOWĄ ZAZNACZONO KOLOREK CZERWONYM W CENNIKU.
 
 • Dzieci do ukończenia 7 roku życia bezpłatnie pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej ważne zezwolenie na połów ryb.
 • Osoby do ukończenia 16 roku życia CENA ZAZNCZONA NA CZERWONO W CENNIKU – podczas kontroli posiadające i mogące okazać legitymację szkolną, bądź inny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek. Jeśli wiek, nie zostanie udokumentowany podczas kontroli, będzie to traktowane, jak połów bez zezwolenia.
 • Osoby po ukończeniu 67 roku życia CENA ZAZNCZONA NA CZERWONO W CENNIKU i - podczas kontroli posiadające i mogące okazać dowód osobisty, bądź inny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek. Jeśli wiek, nie zostanie udokumentowany podczas kontroli, będzie to traktowane, jak połów bez zezwolenia.
 
Nie kontrolowanie przez sprzedającego uprawnień do zniżek, i wystawianie ulgowych pozwoleń osobą nie uprawnionym, skutkować będzie odbiorem uprawnień do sprzedaży zezwoleń wędkarskich.

3. Cennik zezwoleń wędkarskich w roku 2021 ulega zmianie !!!!!!! – Zgodnie z załącznikiem.
 
4. Zmianie nie ulega regulamin połowu.
 
Zarządzenia wchodzą w życie z dniem ich doręczenia, lecz nie później niż 01.12.2020.
 

                                                                                                                    -Prezes zarządu-

ZARZĄDZENIA NR 1/2019

Wielkopolskiego Ośrodka Wędkarskiego Rybak Sp. z o.o.

W imieniu Zarządu WOW Rybak sp. z o.o. wprowadza się następujące zarządzenia:

1. 
Wprowadza się zakaz połowu ryb wszystkimi narzędziami połowowymi, z pominięciem przestaw węgorzowych na ciekach oraz, miroży i żaków na jeziorach, w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 lub do odwołania z pominięciem odłowów kontrolnych wyznaczonych indywidualnie przez zarząd spółki. Odłowy będą prowadzone tylko na podstawie wymagań zawartych w umowach użytkowania obwodów rybackich i będą miały charakter kontrolny, a nie gospodarczy.
 Nie stosowanie się do powyższych zasad, osób dokonujących odłowy ryb, skutkować będzie, zabezpieczeniem sieci z ich przepadkiem i zwrotem do siedziby spółki, oraz cofnięciem pełnomocnictwa do dokonywania odłowów.
 2.       Wprowadza się ulgi TYLKO DLA ZEZWOLEŃ SEZON – ( CAŁY ROK) w zakupie zezwoleń wędkarskich jak poniżej:
 • Dzieci do ukończenia 7 roku życia bezpłatnie pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej ważne

           zezwolenie na połów ryb.

 • Osoby do ukończenia 16 roku życia 50% zniżki – podczas kontroli posiadające i mogące okazać legitymację

Szkolną, bądź inny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek. Jeśli wiek, nie zostanie udokumentowany podczas kontroli, będzie to traktowane, jak połów bez zezwolenia.

 • Osoby po ukończeniu 67 roku życia 50% zniżki - podczas kontroli posiadające i mogące okazać dowód

osobisty, bądź inny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek. Jeśli wiek, nie zostanie udokumentowany podczas kontroli, będzie to traktowane, jak połów bez zezwolenia.

 

Nie kontrolowanie przez sprzedającego uprawnień do zniżek, i wystawianie ulgowych pozwoleń osobą nie uprawnionym, skutkować będzie odbiorem uprawnień do sprzedaży zezwoleń wędkarskich.

3.       Cennik zezwoleń wędkarskich w roku 2019 nie ulega zmianie.

4.        Zmianie nie ulega również regulamin połowu.

Zarządzenia wchodzą w życie z dniem ich doręczenia, lecz nie później niż 01.01.2019.

                                                                                                                                                         -Prezes zarządu-

 

                                                                            
                                                                                 

ZARZĄDZENIA NR 1/2018

Wielkopolskiego Ośrodka Wędkarskiego Rybak Sp. z o.o.

W imieniu Zarządu WOW Rybak sp. z o.o. wprowadza się następujące zarządzenia:

 1. 1. Wprowadza się zakaz połowu ryb wszystkimi narzędziami połowowymi, z pominięciem przestaw węgorzowych na ciekach oraz, miroży i żaków na jeziorach, w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 lub do odwołania w następujących terminach:
 • Każdy weekendy tj. od piątku godziny 12 do niedzieli do zmroku.
 • Dodatkowo w weekend czwartek 29.03.2018 od godz. 12 do 03.04.2018 wtorek do zmroku.
 • Dodatkowo w weekend piątek 27.04.2018 od godz. 12 do niedzieli 06.05.2018 do zmroku.
 • Dodatkowo w weekend środa 30.05.2018 od godz. 12 do niedzieli 03.06.2018 do zmroku.
 • Dodatkowo w weekend piątek 10.08.2018 od godz.12 do niedzieli 19.08.2018 do zmroku.

 

Nie stosowanie się do powyższych zasad, osób dokonujących odłowy ryb, skutkować będzie, zabezpieczeniem sieci z ich przepadkiem i zwrotem do siedziby spółki, oraz cofnięciem pełnomocnictwa do dokonywania odłowów.

 

 1. 2.       Wprowadza się ulgi w zakupie zezwoleń wędkarskich jak poniżej:
 • Dzieci do ukończenia 7 roku życia bezpłatnie pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej ważne

           zezwolenie na połów ryb.

 • Osoby do ukończenia 16 roku życia 50% zniżki – podczas kontroli posiadające i mogące okazać legitymację

Szkolną, bądź inny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek. Jeśli wiek, nie zostanie udokumentowany podczas kontroli, będzie to traktowane, jak połów bez zezwolenia.

 • Osoby po ukończeniu 67 roku życia 50% zniżki - podczas kontroli posiadające i mogące okazać dowód

osobisty, bądź inny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek. Jeśli wiek, nie zostanie udokumentowany podczas kontroli, będzie to traktowane, jak połów bez zezwolenia.

 

Nie kontrolowanie przez sprzedającego uprawnień do zniżek, i wystawianie ulgowych pozwoleń osobą nie uprawnionym, skutkować będzie odbiorem uprawnień do sprzedaży zezwoleń wędkarskich.

 

 1. 3.       Z dniem 01.01.2018 wprowadza się nowy cennik.

 

 • Zmianie ulegają ceny – proszę się zastosować do nowego cennika.

 

4.    Z dnie 01.01.2018 wprowadza się nowy regulamin połowu. Zmianie ulega wielkość ochronna szczupaka z 55 cm na 50 cm.

 

Zarządzenia wchodzą w życie z dniem ich doręczenia, lecz nie później niż 01.01.2018.

 

 

  

                                                                                              -Prezes zarządu-

                                                                                                                                                 


_______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                               Zbąszyń 27.03.2017                                                                                                                                                                                            

 

 Sprawa:  Zmiany w spółce od dnia 01.04.2016

 

 

           W imieniu Zarządu WOW Rybak sp. z o.o. pragnę poinformować o zmianie strukturalnej i właścicielskiej w Wielkopolskim Ośrodku Wędkarskim Rybak Sp. z o.o.

 1. Od dnia 08.03.2017 r. nowym i jedynym udziałowcem spółki jest JLT NOWA WIEŚ Sp. z o.o.  
 2. Od dnia 08.03.2017 r. nową osobą upoważnioną do reprezentowania spółki został Pan Łukasz Trochelepszy – Prezes

   Zarządu.

 1. Od dnia 08.03.2017 r. zmianie ulega telefon kontaktowy do spółki na numer 693 401 817 – Pan Łukasz Trochelepszy.
 2. Od dnia 08.03.2017 r. . zmianie ulega siedziba firmy na 64 – 360 Zbąszyń, Nowa Wieś Zbąska 2

 

ZARZĄDZENIA NR 1/2017

Wielkopolskiego Ośrodka Wędkarskiego Rybak Sp. z o.o.

W imieniu Zarządu WOW Rybak sp. z o.o. wprowadza się następujące zarządzenia:

 1. 1. Wprowadza się zakaz połowu ryb wszystkimi narzędziami połowowymi, z pominięciem przestaw węgorzowych na ciekach oraz, miroży i żaków na jeziorach, w okresie od 01.04.2017 – 31.12.2017 lub do odwołania w następujących terminach:
 • Każdy weekendy tj. od piątku godziny 12 do niedzieli do zmroku.
 • Dodatkowo w weekend czwartek 14.04.2017 od godz. 12 do 18.04.2017 wtorek do zmroku.
 • Dodatkowo w weekend piątek 28.04.2017 od godz. 12 do niedzieli 07.05.2017 do zmroku.
 • Dodatkowo w weekend środa 14.06.2017 od godz. 12 do niedzieli 18.06.2017 do zmroku.
 • Dodatkowo w weekend piątek 11.08.2017 od godz.12 do wtorku 15.08.2017 do zmroku.

 

Nie stosowanie się do powyższych zasad, osób dokonujących odłowy ryb, skutkować będzie, zabezpieczeniem sieci z ich przepadkiem i zwrotem do siedziby spółki, oraz cofnięciem pełnomocnictwa do dokonywania odłowów.

 

 1. 2.  Wprowadza się ulgi w zakupie zezwoleń wędkarskich jak poniżej:
 • Dzieci do ukończenia 7 roku życia bezpłatnie pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej ważne

           zezwolenie na połów ryb.

 • Osoby do ukończenia 16 roku życia 50% zniżki – podczas kontroli posiadające i mogące okazać legitymację

Szkolną, bądź inny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek. Jeśli wiek, nie zostanie udokumentowany podczas kontroli, będzie to traktowane, jak połów bez zezwolenia.

 • Osoby po ukończeniu 67 roku życia 50% zniżki - podczas kontroli posiadające i mogące okazać dowód

osobisty, bądź inny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek. Jeśli wiek, nie zostanie udokumentowany podczas kontroli, będzie to traktowane, jak połów bez zezwolenia.

 

Nie kontrolowanie przez sprzedającego uprawnień do zniżek, i wystawianie ulgowych pozwoleń osobą nie uprawnionym, skutkować będzie odbiorem uprawnień do sprzedaży zezwoleń wędkarskich.

 

 1. 3.       Z dniem 01.04.2017 wprowadza się nowy cennik.

 

 • Zmianie ulegają ceny w promocji złotej. Pozostałe ceny nie zmieniają się.

 

 

 

Wydrukuj

Zaloguj się

Twój koszyk jest pusty

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Email