REGULAMIN ZAKUPÓW WERSJA W PDF


Wielkopolski Ośrodek Wędkarski

                                    RYBAK sp. z o.o.

                                   

64-400 Międzychód   Ul. G. Sikorskiego 16  Nip: 595 – 14 – 50 – 254 Regon: 301035971

Tel. 95 781 44 44  mobile: 664 880 888 www.rybak24.pl kontakt@rybak24.pl

 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW ELEKTRONICZNYCH ZEZWOLEŃ WĘDKARSKICH


1. Zakup kart upoważnia wędkowania na wskazanym jeziorze w zezwoleniu www.rybak24.pl


2 .Karta ważna jest tylko w okresie na jaki została zakupiona, a zezwolenie wędkarskie nie jest wydawane na okres dłuższy, niż do końca każdego roku kalendarzowego.


3. Okres karty wędkarskiej jest liczony od wskazania daty ważności karty, na kolejne dni następujące po sobie. Nie ma możliwości selektywnego wyboru dni połowu, w przypadku zakupu karty na okres krótszy niż 1 rok.


4. Wędkować można tylko zgodnie z rodzajem wykupionej karty, wyjątek stanowi zakup karty do wędkowania z łodzi która obejmuje wędkowanie z brzegu od świtu do świtu


5. Podczas zakupu karty należy wypełnić wszystkie wymagane pola


6. Link do karty zostanie przesłany na podany adres e-mailowy w ciągu 10 min  od momenty dokonania płatności


7. Nie ma możliwości zwrotu zakupionej karty wędkarskie


8. Pobraną kartę  należy wydrukować


9. Wydrukowany formularz stanowi zezwolenie wędkarskie, które należ okazać podczas kontroli wędkarskiej, oraz posiadać zawsze przy sobie w razie kontroli. Brak wydrukowanego zezwolenia nie stanowi podstawy do wędkowania i traktowe jest jak wędkowanie bez zezwolenia


10. Zakup karty jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzani i przechowywanie danych osobowych przez WOW Rybak Sp. z o.o.


11. Zakup karty oznacza, że kupujący zapoznał się z regulaminem amatorskiego połowu ryb i w pełni go akceptuje. Regulamin połowu dostępny jest na stronie www.rybak24.pl