Wersja w PDF

Wielkopolski Ośrodek Wędkarski

                                     RYBAK sp. z o.o.

                                   

 

64-400 Międzychód   Ul. G. Sikorskiego 16  Tel 95 781 4444  mobile: 664 880 888

Bank PKO BP 50 1020 4144 0000 6102 0121 7603 Nip: 595 – 14 – 50 -254 Regon 301035971

www.rybak24.pl adres mailowy:  kontakt@rybak24.pl

WYKAZ JEZIOR DZIERŻAWIONYCH PRZEZ WOW RYBAK SP. Z O.O.


 

Lp.

 

Województwo

 

 

Powiat

 

Gmina

 

 Obwód rybacki / nr obwodu – opis obwodu

_______________________________________________________________

 

Powierzchnia obwodu rybackiego w ha

 

Nazwa Jeziora/Typ

 

Powierzchnia jeziora w ha

1.

Wielkopolskie

Czarnkowsko - Trzcianecki

Trzcianka

Jeziora Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Bukówka Nr 1 / 433 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Długie (Logo) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Trzcianka – Tuczno do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Straduń oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.  

61,91

Długie – Logo Sandaczowe  

61,91

2.

Wielkopolskie

Czarnkowsko - Trzcianecki

Lubasz

Jeziora Kruteckie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Miała Nr 1 a / 536 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kruteckie wraz z wodami rzeki Miała na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Wronki – Ciszkowo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

100,20

Kruteckie

Linowo - Szczupakowe

100,20

3.

Wielkopolskie

Czarnkowsko - Trzcianecki

Trzcianka

Jeziora Straduńskie na rzece Bukówka Nr 4 / 432 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Straduńskie (Smolarskie) wraz z wodami rzeki Bukówka na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Straduń do osi podłużnej przepustu w miejscowości Rychlicki Młyn oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

100,63

Straduńskie – Smolarskie Sandaczowe

100,63

4.

 

Wielkopolskie

Słupecki i Koniński

Kleczew i Orchowo

Jeziora Budzisławskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo – Gopło Nr 1 / 271 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Budzisławskie (Anastazewo) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej

Szydłowiec – Zygmuntowo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

154,39

Budzisławskie Sielawowo – Leszczowe

154,39

5.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Krzęcin

Jeziora Kościelne na rzece Ogardna Nr 1 / 499 - Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Kościelne (Piaseczno), Stobińskie, Młotkowo Małe wraz z wodami rzeki Ogardna na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Bożejewko oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

36,96

Kościelne – Piaseczno Sandaczowe

18,55

6.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Bierzwnik

Jeziora Kościelne na rzece Ogardna Nr 1 / 499 - J.W.

36,96

Stobińskie Leszczowe

9,81

7.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Bierzwnik

Jeziora Kościelne na rzece Ogardna Nr 1 / 499 - J.W.

36,96

Młotkowo Małe Linowo - Szczupakowe

8,60

8.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Bierzwnik

Jeziora Paprzyca Średnia na rzece Ogardna Nr 1 / 499a - Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Paprzyca Mała, Paprzyca Średnia i Bożejewko Małe wraz z wodami rzeki Ogardna na odcinku od …do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Gilów – Chłopowo.

20,96

Paprzyca Mała Linowo - Szczupakowe

0,87

11.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Krzęcin

Jeziora Paprzyca Średnia na rzece Ogardna Nr 1 / 499a - J.W.

20,96

Paprzyca Średnia Linowo - Szczupakowe

7,23

12.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Krzęcin

Jeziora Paprzyca Średnia na rzece Ogardna Nr 1 / 499a - J.W.

20,96

Bożejewko – Paprzyca Sandaczowe

12,86

13.

Zachodniopomorskie

Szczecinek

Szczecinek

Jeziora Rymierowo na rzece Płytnica – Nr 4 / 374 - Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rymierowo-Rymierzewo) wraz z wodami rzeki

Płytnica na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Dziki – Turowo do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 300 m poniżej miejsca wypływu rzeki z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

97,11

Rymierowo – Rymierzewo Sielawowo – Leszczowe

97,11

14.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1) Ogardzka Odnoga, Osiek (Chomętowskie) i Ługi (Żabie) wraz z wodami cieku Mierzęcka Struga na odcinku od osi podłużnej przepustu w miejscowości Ogardzki

Młyn na drodze gminnej Ogardy – Kolsk do osi podłużnej przepustu kolejowego na trasie Dobiegniew - Choszczno,

2) Brodzisz, Słowa, Lipie, Kokno, Kokienko, Tartak i Błotne wraz z wodami cieków bez nazwy łączących te jeziora oraz wodami cieku łączącego Jezioro Błotne z jeziorem

Osiek,

3) Mały Osiek i Urszulanka wraz z wodami cieków bez nazwy łączących te jeziora z ciekiem Mierzęcka Struga – oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

848,26

Osiek – Chomętowskie Sielawowe

460,51

15.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 – J.W.

848,26

Ogardzka Odnoga  Leszczowe

68,94

16.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 -

J.W.

848,26

Ługi – Żabie Leszczowe

3,00

17.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Błotne Linowo - Szczupakowe

5,33

18.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Kokno Linowo - Szczupakowe

26,97

9.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Kokienko

Linowo - Szczupakowe

11,60

10.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Tartak

Linowo - Szczupakowe

7,21

11.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Mały Osiek Sandaczowe

14,29

12.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Urszulanka Sandaczowe

4,15

13.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Brodzisz Sandaczowe

8,43

14.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Słowa

Sielawowe

61,73

15.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Lipie

Sielawowe

173,48

16.

Wielkopolskie

Międzychodzki

Kamionna

Jeziora Dalemin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka

– Nr 1 / 193a - Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dalemin wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do rzeki Kamionka.

1,44

Dalemin Sandaczowe

1,44

17.

Wielkopolskie

Poznański

Stęszew

Jeziora Dębno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Samica

Stęszewska – Nr 1 / 60a - Obwód rybacki obejmuje wody jezior Dębno i Bochenek wraz z wodami cieku bez nazwy

na odcinku od miejsca wypływu z jeziora Bochenek do osi podłużnej przepustu na drodze krajowej Poznań – Stęszew oraz wody dopływów tych jeziora albo tego odcinka rzeki.

29,86

Dębno Sandaczowe

25,07

18.

Wielkopolskie

Poznański

Stęszew

Jeziora Dębno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Samica

Stęszewska – Nr 1 / 60a – J.W.

29,86

Bochenek Sandaczowe

4,79

19.

Wielkopolskie

Pilski i Złotowski

Krajenka i Zelgniewo

Jeziora Wapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda –

Nr 1 / 420 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wapińskie (Okonte) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Zelgniewo – Skórka oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

128,05

Wapińskie – Okonte Leszczowe

128,05

20.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Jeziora Danków Duży na kanale Pełcz – Nr 2 / 420 - Obwód rybacki obejmuje wody jezior Danków Duży (Wielgie) i Danków Mały wraz z wodami rzeki Pełcz na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 250 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Stawisko do osi podłużnej przepustu na drodze wojewódzkiej Barlinek – Strzelce Krajeńskie oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

111,34

Danków Duży Sandaczowe

90,20

21.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Jeziora Danków Duży na kanale Pełcz – Nr 2 / 420 – J.W.

111,34

Danków Mały Sandaczowe

21,14