WYKAZ WÓD WERSJA W PDF


WYKAZ JEZIOR DZIERŻAWIONYCH PRZEZ WOW RYBAK SP. Z O.O.

 

 

                                                                                             

 

Lp.

 

Województwo

 

 

Powiat

 

Gmina

______________________________________________________________

 Obwód rybacki / nr obwodu – opis obwodu

 

Powierzchnia obwodu rybackiego w ha

 

Nazwa Jeziora

 

Powierzchnia jeziora w ha

1.

Lubuskie

Międzyrzecz

Pszczew

Jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska Nr.2 / 216 - Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Białe, Stołuń, Czarne i bez nazwy (Grzebynek) wraz z wodami cieku Struga Lubikowska na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Stołuń – Szarcz do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 100 m poniżej miejsca wypływu cieku z Jeziora Czarne oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.

86,00

Białe

47,98

2.

Lubuskie

Międzyrzecz

Pszczew

Jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska Nr.2 / 216 – J.W.

86,00

Czarne

17,02

3.

Lubuskie

Międzyrzecz

Pszczew

Jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska Nr.2 / 216 - J.W.

86,00

Stołuńskie

19,48

4.

Lubuskie

Międzyrzecz

Pszczew

Jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska Nr.2 / 216 - J.W.

86,00

Grzebynek

1,52

5.

Wielkopolskie

Międzychód

Międzychód

Jeziora Proboszczowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Warta Nr 1 / 198 - Obwód rybacki obejmuje wody jezior Proboszczowskie i Sołeckie II wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z Jeziora Sołeckie II oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

16,04

Proboszczowskie

11,36

6.

Wielkopolskie

Międzychód

Międzychód

Jeziora Proboszczowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Warta Nr 1 / 198 - J.W.

16,04

Sołeckie II

4,68

7.

Wielkopolskie

Czarnkowsko - Trzcianecki

Trzcianka

Jeziora Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Bukówka Nr 1 / 433 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Długie (Logo) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Trzcianka – Tuczno do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Straduń oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.  

61,91

Długie – Logo

61,91

8.

Wielkopolskie

Czarnkowsko - Trzcianecki

Lubasz

Jeziora Kruteckie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Miała Nr 1 a / 536 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kruteckie wraz z wodami rzeki Miała na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Wronki – Ciszkowo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

100,20

Kruteckie

100,20

9.

Wielkopolskie

Czarnkowsko - Trzcianecki

Trzcianka

Jeziora Straduńskie na rzece Bukówka Nr 4 / 432 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Straduńskie (Smolarskie) wraz z wodami rzeki Bukówka na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Straduń do osi podłużnej przepustu w miejscowości Rychlicki Młyn oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

100,63

Straduńskie - Smolarskie

100,63

10.

 

Wielkopolskie

Słupecki i Koniński

Kleczew i Orchowo

Jeziora Budzisławskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo – Gopło Nr 1 / 271 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Budzisławskie (Anastazewo) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej

Szydłowiec – Zygmuntowo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

154,39

Budzisławskie

154,39

11.

Wielkopolskie

Międzychodzki

Sieraków

Jeziora Mnisze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta Nr 1 / 185 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Mnisze wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Nowy Zatom –Sieraków oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

27,18

Mnisze

27,18

12.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Krzęcin

Jeziora Kościelne na rzece Ogardna Nr 1 / 499 - Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Kościelne (Piaseczno), Stobińskie, Młotkowo Małe wraz z wodami rzeki Ogardna na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości Bożejewko oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

36,96

Kościelne – Piaseczno

18,55

13.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Bierzwnik

Jeziora Kościelne na rzece Ogardna Nr 1 / 499 - J.W.

36,96

Stobińskie

9,81

14.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Bierzwnik

Jeziora Kościelne na rzece Ogardna Nr 1 / 499 - J.W.

36,96

Młotkowo Małe

8,60

15.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Bierzwnik

Jeziora Paprzyca Średnia na rzece Ogardna Nr 1 / 499a - Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Paprzyca Mała, Paprzyca Średnia i Bożejewko Małe wraz z wodami rzeki Ogardna na odcinku od …do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Gilów – Chłopowo.

20,96

Paprzyca Mała

0,87

16.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Krzęcin

Jeziora Paprzyca Średnia na rzece Ogardna Nr 1 / 499a - J.W.

20,96

Paprzyca Średnia

7,23

17.

Zachodniopomorskie

Choszczno

Krzęcin

Jeziora Paprzyca Średnia na rzece Ogardna Nr 1 / 499a - J.W.

20,96

Bożejewko - Paprzyca

12,86

18.

Wielkopolskie

Międzychód

Międzychód

Jeziora Jesionówek na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga

Dormowska – Nr 1 / 206 - Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jesionówek wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 100 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora.

2,86

Jesionówek

2,86

19.

Zachodniopomorskie

Szczecinek

Szczecinek

Jeziora Rymierowo na rzece Płytnica – Nr 4 / 374 - Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rymierowo-Rymierzewo) wraz z wodami rzeki

Płytnica na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Dziki – Turowo do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 300 m poniżej miejsca wypływu rzeki z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.

97,11

Rymierowo - Rymierzewo

97,11

20.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1) Ogardzka Odnoga, Osiek (Chomętowskie) i Ługi (Żabie) wraz z wodami cieku Mierzęcka Struga na odcinku od osi podłużnej przepustu w miejscowości Ogardzki

Młyn na drodze gminnej Ogardy – Kolsk do osi podłużnej przepustu kolejowego na trasie Dobiegniew - Choszczno,

2) Brodzisz, Słowa, Lipie, Kokno, Kokienko, Tartak i Błotne wraz z wodami cieków bez nazwy łączących te jeziora oraz wodami cieku łączącego Jezioro Błotne z jeziorem

Osiek,

3) Mały Osiek i Urszulanka wraz z wodami cieków bez nazwy łączących te jeziora z ciekiem Mierzęcka Struga – oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

848,26

Osiek – Chomętowskie

460,51

21.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 – J.W.

848,26

Ogardzka Odnoga 

68,94

22.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 -

J.W.

848,26

Ługi – Żabie

3,00

23.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Błotne

5,33

24.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Kokno

26,97

25.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Kokienko

11,60

26.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Tartak

7,21

27.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Mały Osiek

14,29

28.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Urszulanka

4,15

29.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Brodzisz

8,43

30.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Słowa

61,73

31.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew

Jeziora Osiek - Chomętowskie na cieku Mierzęcka Struga – Nr 2 / 501 - J.W.

848,26

Lipie

173,48

32.

Wielkopolskie

Międzychodzki

Kamionna

Jeziora Dalemin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka

– Nr 1 / 193a - Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dalemin wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do rzeki Kamionka.

1,44

Dalemin

1,44

33.

Wielkopolskie

Poznański

Stęszew

Jeziora Dębno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Samica

Stęszewska – Nr 1 / 60a - Obwód rybacki obejmuje wody jezior Dębno i Bochenek wraz z wodami cieku bez nazwy

na odcinku od miejsca wypływu z jeziora Bochenek do osi podłużnej przepustu na drodze krajowej Poznań – Stęszew oraz wody dopływów tych jeziora albo tego odcinka rzeki.

29,86

Dębno

25,07

34.

Wielkopolskie

Poznański

Stęszew

Jeziora Dębno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Samica

Stęszewska – Nr 1 / 60a – J.W.

29,86

Bochenek

4,79

35.

Wielkopolskie

Pilski i Złotowski

Krajenka i Zelgniewo

Jeziora Wapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda –

Nr 1 / 420 - Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wapińskie (Okonte) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Zelgniewo – Skórka oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

128,05

Wapińskie – Okonte

128,05

36.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Jeziora Danków Duży na kanale Pełcz – Nr 2 / 420 - Obwód rybacki obejmuje wody jezior Danków Duży (Wielgie) i Danków Mały wraz z wodami rzeki Pełcz na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 250 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Stawisko do osi podłużnej przepustu na drodze wojewódzkiej Barlinek – Strzelce Krajeńskie oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

111,34

Danków Duży

90,20

37.

Lubuskie

Strzelecko – Drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Jeziora Danków Duży na kanale Pełcz – Nr 2 / 420 – J.W.

111,34

Danków Mały

21,14